Produkty

Pozostałości Borówki

Owoce borówki wysokiej do produkcji ekstraktów i pozostałości z borówki

Ekstrakty malinowe

Owoce mainy do ekstrakcji.

Ekstrakt borówki

Owoce borówki wysokiej do ekstrakcji.

Pozostałości malin

Owoce maliny do produkcji ekstraktów i pozostałości malin..